Fri. Dec 3rd, 2021

Tag: Smart city

เทคโนโลยี IoT ที่นำเข้าไปประยุกต์ใช้งาน เพื่อสามารถเข้าถึงกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น

          เทคโนโลยี IoT เทคโนโลยีปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างก้าวไกล ต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีนั้นค่อย ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขอชีวิตมนุษย์แบบไม่รู้ตัวและทำให้มนุษย์นั้นสามารถประหยัดแรงและเวลา เสริมในเรื่องของความสะดวกสบาย ความปลอดภัยต่าง ๆ ได้มากมาย วันนี้อยากจะมา แนะนำ 3 เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่นำเอา IoT เข้าไปประยุคให้งานให้สามารถเข้าถึงและสื่อสารกันได้อย่างสะดวกมากขึ้น แนะนำ…