Sat. Oct 16th, 2021

Tag: Seeing AI

Seeing AI ที่ Microsoft พัฒนาอัลกอริธึม สำหรับใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

Seeing AI ที่ Microsoft ได้พัฒนาอัลกอริธึมคำบรรยายภาพใหม่ที่เกินความแม่นยำของมนุษย์ โดยระบบนี้มีการใช้Seeing AIเข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งจุดประสงค์ในการพัฒนาคือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ Seeing AI จะรวมข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร,บนเว็บ และใน Social media โดย AI ที่พัฒนาขึ้นมานี้จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น…