Thu. Jan 20th, 2022

Tag: Samsung Galaxy Note

Samsung Galaxy Note ที่อาจไม่ได้ไปต่อ บริษัทชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้อาจไม่ผลิต

                Samsung Galaxy Note คงเป็นที่น่าใจหายสำหรับแฟน ๆ ของ Samsung ไม่น้อย เมื่อมีข่าวหลุดออกมาว่าทางบริษัทชื่อดังจากประเทศเกาหลีใต้อาจไม่ผลิตโทรศัพท์รุ่น Galaxy Note อีกต่อไปแล้ว หลังจากที่โทรศัพท์รุ่นใหม่อย่าง Galaxy S นั้นเตรียมที่จะรองรับเอสเพนหรือปากกาของค่ายได้นั่นเอง จนทำให้พวกเขาอาจไม่จำเป็นต้องผลิตโทรศัพท์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันออกไปอีกต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้ Samsung Galaxy…