Thu. Jan 20th, 2022

Tag: Microsoft

เตือนแล้วนะ! Microsoft ยืนยัน 7 ภัยคุกคามหากผู้ใช้ไม่อัพเดต Windows 10

            Microsoft บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ยักษ์ใหญ่ระดับโลกออกโรงเตือนผู้ใช้งานถึงภัยคุกคามร้ายแรง 7ข้อที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หากผู้ใช้ไม่ยอมอัพเดตWindows 10โดยภัยคุกคาม7ข้อนี้มีชื่อเรียกว่า “zero day” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของช่องโหว่ด้านความปลอดภัยจำนวนกว่า50รายการที่บริษัทออกอัพเดทแก้ไขPatch Tuesdayในเดือนมิถุนายนนี้ ด้าน Microsoft เตือน ไม่อัพเดต Windows 10 เสี่ยงโอน “แฮก”             Microsoftออกประกาศเตือนถึงภัยคุกคามร้ายแรง 7…

Seeing AI ที่ Microsoft พัฒนาอัลกอริธึม สำหรับใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

Seeing AI ที่ Microsoft ได้พัฒนาอัลกอริธึมคำบรรยายภาพใหม่ที่เกินความแม่นยำของมนุษย์ โดยระบบนี้มีการใช้Seeing AIเข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งจุดประสงค์ในการพัฒนาคือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ Seeing AI จะรวมข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร,บนเว็บ และใน Social media โดย AI ที่พัฒนาขึ้นมานี้จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น…

Microsoft พัฒนาระบบช่วยจับการมองเห็น gaze-tracking ที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

gaze-tracking นักพัฒนาของ Microsoft พัฒนาระบบการติดตามการมองเห็น gaze-tracking  ด้วย Hardware ที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์กล้อง Web cam ภายนอกได้ โดยแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยในการมองเห็น gaze-tracking  นี้มาจากผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติของเซลล์ประสาทสั่งการ แต่การออกแบบระบบช่วยในการมองเห็นของบุคคลนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายๆ เนื่องจากมีตัวแปรต่างๆมากมายมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง องศาในการหันศีรษะ…