Mon. Aug 2nd, 2021

Tag: Microsoft

Seeing AI ที่ Microsoft พัฒนาอัลกอริธึม สำหรับใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

Seeing AI ที่ Microsoft ได้พัฒนาอัลกอริธึมคำบรรยายภาพใหม่ที่เกินความแม่นยำของมนุษย์ โดยระบบนี้มีการใช้Seeing AIเข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งจุดประสงค์ในการพัฒนาคือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ Seeing AI จะรวมข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร,บนเว็บ และใน Social media โดย AI ที่พัฒนาขึ้นมานี้จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น…

Microsoft พัฒนาระบบช่วยจับการมองเห็น gaze-tracking ที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น

gaze-tracking นักพัฒนาของ Microsoft พัฒนาระบบการติดตามการมองเห็น gaze-tracking  ด้วย Hardware ที่มีความแม่นยำเป็นพิเศษที่สามารถทำงานร่วมกับอุปกรณ์กล้อง Web cam ภายนอกได้ โดยแรงบันดาลใจในการพัฒนาระบบ AI ที่ช่วยในการมองเห็น gaze-tracking  นี้มาจากผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติของเซลล์ประสาทสั่งการ แต่การออกแบบระบบช่วยในการมองเห็นของบุคคลนั้นไม่สามารถทำได้ง่ายๆ เนื่องจากมีตัวแปรต่างๆมากมายมาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นท่าทาง องศาในการหันศีรษะ…