Wed. May 12th, 2021

เทคโนโลยี

แองเคอร์ หูฟังเอียร์บัดส์ ตัวใหม่ ราคาประหยัดเปิดตัวออกมาเพื่อเป็นคู่แข่งแอร์พอด

                แองเคอร์ หูฟังเอียร์บัดส์ ดูเหมือนทางแองเคอร์นั้นจะตั้งใจทำหูฟังตัวใหม่ออกมาเพื่อแข่งขันกับทางแอร์พอดโปรที่มีข่าวว่ากำลังจะเปิดตัวออกมานั่นเอง โดยก่อนหน้านี้ตัวบริษัทเองก็ได้เริ่มวางจำหน่ายอุปกรณ์เสริมมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ว่าจะเป็นที่ชาร์จ ลำโพงบลูทูธหรือจะเป็นทางหูฟังไร้สายเช่นกัน นอกจากนี้พวกเขายังมักประกาศเปิดตัวอุปกรณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ ซึ่งหนึ่งในสินค้าล่าสุดที่พวกเขาวางขายออกมาก็คือคู่แข่งแอร์พอดโปรที่ชื่อว่าซาวด์คอร์ลิเบอร์ตี้ 2 โปรที่มีราคาไม่สูงมากเลยทีเดียว   ด้าน แองเคอร์ หูฟังเอียร์บัดส์ ในระดับเสียงที่เหมาะสมกับสถานการณ์               หูฟังจากแองเคอร์ตัวนี้อย่างซาวด์คอร์ลิเบอร์ตี้ 2 โปรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหูฟังบลูทูธที่น่าสนใจไม่น้อย จากราคาเพียง…

เทคโนโลยีกับการศึกษา ของคู่กันกับสถานบันต่าง ๆ ในการพัฒนาการเรียนการสอน

            เทคโนโลยีกับการศึกษา หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าทำไมเทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เพราะการเรียนการสอนตามสถานบันต่าง ๆ ก็มีครู อาจารย์ บุคลากรในโรงเรียนหรือมหาลัยให้การสอนกันอยู่แล้ว ซึ่งต้องอธิบายว่าไม่ว่าจะอดีตหรือปัจจุบันการเรียนในห้องเรียนทำให้ความรู้ของนักเรียนไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตรวมไปถึงทักษะการทำงานไม่ดีนัก ดังนั้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาทีบทบาทในการศึกษาจะช่วยให้นักเรียนได้เห็นโลกแห่งความจริงมากขึ้นและเทคโนโลยีกับการศึกษามีประโยชน์ต่อผู้เรียน ดังนี้ เทคโนโลยีกับการศึกษา มีความสำคัญต่อการเรียนในยุคปัญจุบันอย่างไร เพิ่มทักษะการทำงาน หลายคนอาจจะไม่ทราบว่าเทคโนโลยีสามารถสร้างทักษะการทำงานได้จริง ยกตัวอย่าง โทรศัพท์มือถือ ที่เป็นเครื่องมือทาง IT ที่มีความทันสมัยและมีผู้ใช้งานอย่างแพร่หลาย…

ความสำคัญของ โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา แหล่งที่รวบรวมความรู้มากมายบนโลก

            โทรศัพท์มือถือกับการศึกษา  เนื่องจากเมื่อปลายปี 2020 ได้มีโรคโควิด – 19 ระบาด ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคติดต่อที่สามารถแพร่กระจายเชื้อโรคได้มาก และไม่มีวัคซีนในการรักษา ส่งผลให้หลายสิ่งหลายอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนทิศทางของการดำเนินกิจกรรม รวมไปถึงในระบบการศึกษา สถานศึกษาเป็นแหล่งที่รวมนักเรียน ครู อาจารย์มากมายนับร้อยชีวิต การเปิดโรงเรียนตามปกติจึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคกระทรวงศึกษาธิการจึงออกหนังสือให้ผู้บริหารปิดโรงเรียนแล้วทำการเรียนการสอนชั่วคราว แต่ก็ใช้ระยะเวลานานเกือบครึ่งปี สำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์…

ความสำคัญของโทรศัพท์มือถือ ที่ช่วยให้เราสามารถสื่อสารและติดต่อกันได้ง่ายขึ้น

            ในปัจจุบันเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จักโทรศัพท์กันแทบทุกคนอยู่แล้วและ ความสำคัญของโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากโทรศัพท์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร และความพิเศษของเครื่องโทรศัพท์ คือ สามารถติดต่อสื่อสารทางไกลข้ามทวีปได้รวมไปถึงการสื่อสารที่เห็นหน้าได้ ส่งผลให้หลายคนที่ต้องอยู่ต่างแดน ทว่ามีความคิดถึงครอบครัวก็สามารถใช้โทรศัพท์ในการหย่อนระยะความห่างไกลได้ แต่หลายคนก็มักจะมองว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสิ่งที่ทำเด็กหลายคนเสียการเรียน ซึ่งในความเป็นจริง ลองสังเกตดี ๆ จะทราบได้เลยว่าโทรศัพท์มีประโยชน์เพราะเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเป็นการตอบสนองความต้อการของมนุษย์ ซึ่งผู้เขียนได้ยกตัวอย่างความสำคัญของโทรศัพท์มาบอกต่อ ดังนี้ 3 ข้อของ ความสำคัญของโทรศัพท์มือถือ การตอบสนองความต้อการของมนุษย์…

3 แอพพลิเคชั่นเรียนออนไลน์ ที่จะมาช่วยในการเรียนออนไลน์แทนในยุคโควิค

            แอพพลิเคชั่นเรียนออนไลน์ ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ไม่รู้จักการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ถือว่าเชยมาก ๆ เนื่องจากเมื่อปลายปี 2020 มีการระบาดหนักของโรค Covid-19 และโรคดังกล่าวมีผลกระทบไปทั่วโลก หลายคนจบชีวิตด้วยโรคดังกล่าว ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นหลายล้านต่อวันสำหรับทั่วโลก แต่ประเทศไทยผู้ติดเชื้อถือว่ายังน้อยและควบคุมได้ ดังนั้นจึงได้มีมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของโรคโดยให้สถานที่มีคนแออัดได้หยุดกิจกรรมต่าง ๆ ลง และโรงเรียน มหาวิทยาลัย ก็เป็นหนึ่งในนั้น เพราะเป็นสถานที่ที่มีผู้คนนับร้อยชีวิตเลย ส่งผลให้การเรียนการสอนจึงต้องในการเรียนออนไลน์แทน…

ความสำคัญของ การพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะมาช่วยให้เราได้ใช้งานสะดวกสะบายมากขึ้น

            การพัฒนาเทคโนโลยี คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์​เข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ และอุตสาหกรรม​ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ทว่าหลายคนมักจะคุ้นชินเพียงว่าเทคโนโลยีจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับIT โทรศัพท์​ โทรทัศน์​ คอมพิวเตอร์Ipad อื่น ๆ อีกมากมายทั้งที่ความเป็นจริงเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหาร กระบวนการต่าง ๆ ที่นำเอาวิทยาศาสตร์​เข้ามาประยุกต์​ซึ่งหลายคนมักจะคิดว่าการเป็นอยู่ปัจจุบันก็ดีแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้สิ่งรอบตัวดีขึ้นจึงไม่สนใจในการค้นคว้าข้อมูลใหม่…

ความสำคัญของ เทคโนโลยีการศึกษา มีผลดีอย่างไรในอนาคตข้างหน้า

            เทคโนโลยีการศึกษา การศึกษา คือ การเรียนรู้สิ่งรอบกายเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งหลายประเทศที่มีการพัฒนาแล้ว ถ้าสังเกตการเรียนการสอนของประเทศเหล่านั้นล้วนมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้วสิ้น เช่น การใช้โทรทัศน์​ในการเปิดสื่อสารสอน เรื่อง การผ่ากบศึกษาระบบภายในของกบ ให้นักเรียนได้มองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ทว่าในประเทศไทยหลายคนจะถูกสอนให้กลัวการใช้เทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีที่ทันสมัยในประเทศไทย เช่น โทรศัพท์มือถือ​ โทรทัศน์​ คอมพิวเตอร์ เครื่อง…

การเติบโตของ บริษัท Apple ที่มาจาก IPhone 12 เป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1

ในช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำ แต่ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีนั้นดูเหมือนจะแปรผันตรงกันข้ามกับเศรษฐกิจโลกกันเลยทีเดียวเพราะว่าผู้คนนั้นไม่ยอมจะตกเทรนเด็ดขาดถ้าเป็นเรื่องเทคโนโลยีในเมื่อมีเทคโนโลยีออกมาใหม่อยู่เสมอทำให้คนนั้นมักจะเปลี่ยนเทคโนโลยีให้เป็นรุ่นใหม่เพราะว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่ารุ่นก่อน ๆ อย่างมาก แล้ว บริษัท Apple ก็เป็นบริษัทหนึ่งที่เป็นผู้ผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในช่วงที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้ ในช่วงปี 2020 บริษัท Apple นั่นทำให้ยอดขาย iPhone 12 พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก บริษัทAppleเป็นบริษัทที่มีการผลิตเทคโนโลยีทางด้านสมาร์ทโฟนรวมไปถึงlaptopที่มีคุณภาพอย่างมากและมีผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากในทุกๆ ปีจะมีสมาร์ทโฟนรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple ออกใหม่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นMacbook,…

คู่แข่ง แอปพลิเคชัน Tiktok ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะเดียวกันที่มีชื่อว่า Clash

ในปัจจุบันการผลิต Content ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความหรือคลิปวิดีโอ รวมไปถึงภาพนิ่ง ซึ่งก็มีโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถให้เราได้สร้าง Content ดี ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่เป็นแหล่งรวมContent ประเภทคลิปวิดีโอไว้มากที่สุด หรือจะเป็นTwitch ที่เป็นแหล่งรวมContent ประเภทการถ่ายทอดสด นอกจากTwitch และYouTubeแล้ว…

Google ยินดีจ่ายค่าการเผยแพร่ข่าวให้ฝรั่งเศส หลังจากมีการพูดคุยเรื่องนี้เป็นเวลาหลายเดือน

ในของโลกอินเตอร์เน็ตข่าวที่น่าติดตามที่สุดในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องราวของ Google กับเรื่องราวของการจ่ายค่าเนื้อหาในการนำข่าวสารของประเทศต่าง ๆ มาลงในเว็บไซต์ของตนเอง จากไม่กี่วันที่ผ่านมาที่Google ได้ยืนยันว่าจะไม่ทำตามกฎหมายการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ข่าวของประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวของประเทศออสเตรเลียนั้นจะทำให้ Googleนั้นเสียผลประโยชน์  ล่าสุดก็ได้มีข่าวเช่นเดียวกันกับประเทศฝรั่งเศสเกิดขึ้นแต่ดูเหมือนจะไปในทิศทางตรงกันข้าม Google ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลอยู่มากมายเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ซึ่งทุกคนนั้นสามารถหาข้อมูลและข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวแต่การนำเข้าข้อมูลของ Google นั้นก็จำเป็นต้องจ่ายค่าเนื้อหาเพื่อที่จะนำข้อมูลมาลงเช่นเดียวกัน ในอีก 3 ปีข้างหน้า…