Wed. May 12th, 2021

ฮาดแวร์

ข้อดีของ การมี Computer อุปกรณ์การใช้งานและเครื่องมือทำมาหากิน

            การมี Computer เชื่อว่าหลายคนเคยเห็นยูทูปเบอร์หลายคนชีแจ้งเรื่องราคาอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำวิดีโอที่เรียกว่าComputerแล้วถึงกลับตกตะลึงเลย เพราะราคาสิ่งของเหล่านั้นไม่ธรรมดา หลักแสนก็มีเช่นกัน ซึ่งนักเรียน นักศึกษาหลายคนแม้จะไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวมากนัก ทว่าราคาที่ต้องจ่ายไปของเทคโนโลยีนั้นหลักหมื่นขึ้นกันทุกคน หลายคนมักจะรู้สึกว่าComputer เป็นเครื่องมือธรรมดา ไม่มีใช้ก็ไม่เป็นไร แต่ว่าหลายคนก็แย้งในใจว่าคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะให้โอกาสหลายอย่างรวมไปถึงการทำงานด้วย ในบทความนี้ผู้เขียนจึงได้นำเอาข้อดีของการมีComputer ไว้ครอบครองโดยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ การมี…