Sat. Oct 16th, 2021

Tag: Smart Watch ที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ WearOS

อัปเดต WearOs ใหม่ล่าสุดจากงาน Google I/O สำหรับไปใช้กับ Smart Watch

WearOs คือระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาจาก Google ตั้งแต่ปี 2014 โดยจะเป็นระบบปฏิบัติการที่จะนำมาใช้ใน Smart Watch นั่นเอง จากการอัปเดตในงานGoogle I/O 2021 ที่เป็นงานประจำปีของบริษัทGoogle ที่ภายในงานนั้นได้มีการพูดถึงระบบปฏิบัติการ WearOS ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในคราวนี้ทางGoogleได้ร่วมมือกับ Samsung ในการพัฒนาระบบด้วยและอาจจะมีการนำระบบปฏิบัติการWearOS นี้ไปใช้กับSmartWatchของทางบริษัทSamsung…