Sun. Dec 3rd, 2023

Tag: Microsoft พัฒนาอัลกอริธึม

Seeing AI ที่ Microsoft พัฒนาอัลกอริธึม สำหรับใช้ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

Seeing AI ที่ Microsoft ได้พัฒนาอัลกอริธึมคำบรรยายภาพใหม่ที่เกินความแม่นยำของมนุษย์ โดยระบบนี้มีการใช้Seeing AIเข้ามาช่วยในการทำงานซึ่งจุดประสงค์ในการพัฒนาคือช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเนื้อหาและมีส่วนร่วมในการสนทนาได้ Seeing AI จะรวมข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร,บนเว็บ และใน Social media โดย AI ที่พัฒนาขึ้นมานี้จะรวมเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Microsoft เช่น Word, Outlook และ PowerPoint เพื่อใช้ำหรับงานต่าง ๆ เช่นการสร้างข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเพิ่มการเข้าถึงเนื้อหาของผู้พิการทางสายตา หลักการทำงานของSeeing AIนี้ จะรวมข้อความแสดงแทนสำหรับรูปภาพทั้งหมดในเอกสาร,บนเว็บและใน…