Mon. Jan 25th, 2021

Computer Vision

อุตสาหกรรมการผลิต ที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในอุตสาหกรรม

          อุตสาหกรรมการผลิต ต้องบอกเลยว่าเรื่องของเทคโนโลยีปัจจุบันทีความก้าวหน้าและมีความนำยุคนำสมัย วันนี้อยากที่จะมา แนะนำ 3 เทคโนโลยี AI ในอุตสาหกรรมการผลิตที่บอกเลยว่ามีความน่าสนใจสุด ๆ สายอุตสาหกรรมไม่ควรพลาด เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราได้ ในส่วนของโรงงานหรืออุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ แนะนำ 3 เทคโนโลยี อุตสาหกรรมการผลิต ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการวิเคราะห์ วางแผนของมนุษย์…