Fri. Jan 21st, 2022

Tag: แอปพลิเคชัน Clash

คู่แข่ง แอปพลิเคชัน Tiktok ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มีลักษณะเดียวกันที่มีชื่อว่า Clash

ในปัจจุบันการผลิต Content ถือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนในสังคมให้การยอมรับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบบทความหรือคลิปวิดีโอ รวมไปถึงภาพนิ่ง ซึ่งก็มีโปรแกรมต่าง ๆ ที่สามารถให้เราได้สร้าง Content ดี ๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็น YouTube ที่เป็นแหล่งรวมContent ประเภทคลิปวิดีโอไว้มากที่สุด หรือจะเป็นTwitch ที่เป็นแหล่งรวมContent ประเภทการถ่ายทอดสด นอกจากTwitch และYouTubeแล้ว…