Fri. Dec 3rd, 2021

Tag: เทคโนโลยี การคมนาคม

ความสำคัญของ การพัฒนาเทคโนโลยี ที่จะมาช่วยให้เราได้ใช้งานสะดวกสะบายมากขึ้น

            การพัฒนาเทคโนโลยี คำว่า เทคโนโลยี หมายถึง การนำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์​เข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมต่าง ๆ และอุตสาหกรรม​ เพื่อเป็นการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของผู้บริโภค ทว่าหลายคนมักจะคุ้นชินเพียงว่าเทคโนโลยีจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับIT โทรศัพท์​ โทรทัศน์​ คอมพิวเตอร์Ipad อื่น ๆ อีกมากมายทั้งที่ความเป็นจริงเทคโนโลยีอยู่รอบตัวเลยไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปอาหาร กระบวนการต่าง ๆ ที่นำเอาวิทยาศาสตร์​เข้ามาประยุกต์​ซึ่งหลายคนมักจะคิดว่าการเป็นอยู่ปัจจุบันก็ดีแล้ว การพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได้ช่วยให้สิ่งรอบตัวดีขึ้นจึงไม่สนใจในการค้นคว้าข้อมูลใหม่…