Sun. Jul 3rd, 2022

Tag: ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei

ศาลสวีเดน สั่งหน่วยงานโทรคมนาคม ประมูล 5G แต่มีข้อแม้ ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei

               ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei ที่ยังคงไม่พ้นเคราะห์กรรมสำหรับ Huawei ผู้ให้บริการทางด้านอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกจากประเทศจีน ที่ล่าเจอวิบากกรรมอีกครั้ง หลังจากศาลอุทธรณ์ของประเทศสวีเดน เปิดเผยว่าองค์การไปรษณีย์และโทรคมนาคมของสวีเดน (PTS) จะเดินหน้าจัดการประมูลคลื่นความถี่ 5G แต่จะมีกฎพิเศษออกมา และกฎนั้นจะส่งผลกระทบกับทาง Huawei โดยตรง แต่ศาลสวีเดนเผยอีกว่าทาง Huawei ยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามกฎหมาย ห้ามใช้อุปกรณ์ของ Huawei จากศาลสวีเดน แต่ทาง Huawei ต้องการให้ศาลตรวจสอบอย่างละเอียดว่าการกระทำแบบนี้ ชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า                โดนศาลปกครองชั้นอุทธรณ์ของสวีเดน กล่าวตอนแถลงการณ์ว่า “การที่สวีเดนมีเทคโนโลยี…