Fri. Dec 3rd, 2021

Tag: นาฬิกาอัจฉริยะ Smart Watch

นาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch) กับความอัจฉริยะที่นาฬิกาสร้างขึ้นได้

            นาฬิกาอัจฉริยะ ที่ในอดีตนาฬิกา คือ สิ่งที่มีมาช้านานตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตนาฬิกาสร้างขึ้นมาเพียงแค่ใช้ดูเวลาเท่านั้นไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใด แต่ในปัจจุบันนี้นาฬิกาได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยการเชื่อมต่อนาฬิกากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สมาร์ตโฟน (Smart Phone) นาฬิกาที่มีประสิทธิภาพมากกว่านาฬิกาในความสามารถวัดชีพจร และอัตราการเต้นของหัวใจได้ สามารถใช้ติดตามบุคคล เป็นต้น ความสามารถที่หลากหลายของนาฬิกานี้ ทำให้เกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีชื่อว่านาฬิกาอัจฉริยะ (Smart Watch)…