Mon. Aug 2nd, 2021

Tag: ตัวช่วยการทำธุรกรรม

Internet Banking ตัวช่วยการทำธุรกรรมในสังคม Cashless เพื่อให้คุณสะดวกสบายมากขึ้น

Internet Banking ขณะนี้ธนาคารทั่วโลกได้กำลังเข้าสู่ระบบ Cashless หรือ การใช้จ่ายโดยไม่ใช้เงินสดนั่นเอง โดยเริ่มต้นเทรนด์นี้จากทางอเมริกาและฝั่งยุโรปก่อนจะเข้าสู่แถบเอเชียโดยเริ่มจากประเทศจีน ด้วยความที่เทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลในหลายส่วนของชีวิตประจำวันของคนเรามากขึ้น Internet Banking ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้เราใช้จ่ายได้สบายมากขึ้น อีกทั้งยังปลอดภัยอีกด้วย โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตที่เชื่อต่อกิจกรรมของคนเราไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร ความบันเทิง การช็อปปิ้ง ค้าขาย ธุรกิจ ไปจนถึงสืบค้นข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อการศึกษา…