Fri. Dec 3rd, 2021

Tag: ข้อดีของ Apple Watch

Apple Watch ที่ช่วยชีวิตผู้ใช้ได้อีกครั้งหนึ่ง ที่ได้พบว่าตัวเองป่วยจากโรคไฟร์ไดช์แอทแทกเซีย

                ถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับผู้ใช้อยู่เสมอ สำหรับทาง Apple Watch ที่มีส่วนช่วยชีวิตของผู้ใช้วัย 25 ปีในช่วงเทศกาลขอบคุณพระเจ้า โดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทอย่างแชคชารี ซีส์ได้ พบว่าตัวเองป่วยจากโรคไฟร์ไดช์แอทแทกเซีย ซึ่งเกิดจากพันธุกรรมที่มีปัญหา ซึ่งเขาเริ่มรู้สึกผิดปกติตั้งแต่การใช้นาฬิกาอัจฉริยะที่บอกค่าต่างๆ ของร่างกายที่เขาคิดว่าไม่ปกติอย่างแน่นอน ต้องขอบคุณ Apple Watch จริงๆ ที่ทำให้ชายหนุ่มวัยเพียง 25…