Fri. Jul 1st, 2022

Tag: กรีนไฮโดรเจน

กรีนไฮโดรเจน green hydrogen เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะทำให้โลกน่าอยู่มากขึ้น

     เมื่อพูดถึง กรีนไฮโดรเจน หรือ green  hydrogen ซึ่งเป็นอีกหนึ่งพลังงานสะอาดที่น่าจับตามองมากในปัจจุบันหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูนักแต่ในอนาคตคำๆ นี้จะเป็นอะไรที่ไม่มีใครไม่รู้จัก…  กรีนไฮโดรเจน ดีต่อมนุษย์เราอย่างไรบ้างนะและผลิตพลังงานแบบไหนกันนะ ทำความรู้จักกับไฮโดรเจนกันก่อน      จริงๆ แล้วแก๊สไฮโดรเจนก็คือส่วนประกอบที่อยู่ในน้ำนั่นเอง  ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถแยกแก๊สนี้ออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมหาศาล กรีนไฮโดรเจนคืออะไร?      กรีนไฮโดรเจนก็คือการกักเก็บพลังงานในรูปของแก๊สไฮโดรเจน  ซึ่งผลิตมาจากแหล่งพลังงานสะอาดต่างๆ ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่นั่นเอง  ได้แก่ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์  โดยจะใช้กระบวนการอิเล็กโทรไลซิสที่ไม่มีการปล่อยแก๊สพิษอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเลย       สำหรับกระบวนการอิเล็กโทรไลซิสก็คือการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะได้แก๊สไฮโดรเจนและแก๊สออกซิเจน  ซึ่งเราสามารถเก็บไฮโดรเจนที่ว่านี้ได้เหมือนอย่างการกักเก็บอิเล็กตรอนในแบตเตอรี่นั่นเองหากต้องการใช้ไฟฟ้าก็เพียงนำไฮโดรเจนป้อนเข้าสู่เซลล์เชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า จะเรียกว่าเป็นเชื้อเพลิงแห่งอนาคตก็ไม่เกินเลยความจริงล่ะ! การวิจัยพัฒนากรีนไฮโดรเจน       ในต่างประเทศ  หลายประเทศพยายามวิจัยพัฒนากรีนไฮโดรเจนให้มีความสะอาดบริสุทธิ์มาตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง    …