Mon. Sep 27th, 2021

Category: ระบบปฏิบัติการ

Huawei ไม่สามารถปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยได้ตามเกณฑ์ของสหราชอาณาจักร

Huawei ล้มเหลวในการจัดการเกี่ยวกับข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบความปลอดภัยในอุปกรณ์เครือข่ายโทรคมนาคมของสหราชอาณาจักร โดยหน่วยงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ National Cyber Security Center (NCSC) ของหน่วยงานข่าวกรองของสหราชอาณาจักรไม่เห็นหลักฐานว่า Huawei ได้มีเปลี่ยนแปลงแนวทางที่สำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบกพร่องของระบบรักษาความปลอดภัยในอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น Huawei ทำการปรับปรุงความสามารถด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าอุปกรณ์จะถูกระงับการใช้งานในสหราชอาณาจักร และถึงแม้ว่าจะมีการปรับปรุงในบางส่วนแล้วก็ตาม…

ประกาศเปิดตัว Always Home Cam โดรนกล้องวงจรปิดนวัตกรรมใหม่ ในการรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน

Always Home Cam กับ Ring บริษัท Startup ด้านระบบการรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะที่ Amazon ซื้อกิจการมาเมื่อปี 2018 ได้ทำการเปิดตัว “Always Home Cam” หรือ โดรนกล้องวงจรปิด โดยได้ออกแบบให้ติดกล้องวงจรปิดไว้กับโดรนและมีเซ็นเซอร์ที่ติดไว้เพื่อตรวจจับการบุกรุกภายในบ้านที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ ทั้งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีการเปิดใช้งานเมื่อไม่มีคนอยู่ในบ้าน หรือบางครั้งอาจจะทำงานอยู่ภายในบ้าน…

เทคโนโลยี ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ ของผู้สูงอายุเพื่อช่วยให้ท่านสะดวกสบายมากขึ้น

            ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ จากคำนิยามขององค์การสหประชาชาติ เวลานี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายความว่า เรากำลังจะมีคนที่มีอายุเกิน 60 ปีถึงร้อยละ 20 ของประชากรไทยทั้งประเทศ ในปี 2564 โดยที่เป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมก่อนหน้านี้   ระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ วัดการเคลื่อนไหวที่มีขนาดเล็กสำหรับพกติดตัวผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ             นักวิจัยคนหนึ่งที่มองเห็นปัญหาและเตรียมหาทางรับมือกับภาวะดังกล่าวก็คือ ผศ. ดร.สุรภา  เทียมจรัส…